Handledning

Verksamhetshandledning med KBT-inriktning innebÀr att vi granskar de svÄrigheter och dilemman du stöter pÄ i ditt arbete med behandling. Handledning innebÀr ofta kortare undervisningsinslag utifrÄn inlÀrningsteori, informationsprocessteori eller ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Det Àr sÄledes bra om du har intresse för eller kunskap om KBT.
Handledningen kan ha fokus pÄ psykologisk / psykiatrisk problematik hos vuxna eller hos barn och ungdomar. Den kan bedrivas antingen i grupp eller individuellt.

Jag utför Àven utbildningshandledning i KBT inom ramen för grundlÀggande psykoterapiutbildningar och vid utbildning till legitimerad psykoterapeut.

Handledning kan Àven ha fokus pÄ chefsstöd eller teamutveckling.